یاد روز الست

آسمان بار امانت نتوانست کشید

فیه ما فیه /12

فیه ما فیه

سوال کرد که از نماز فاضلتر چه باشد؟ یک جواب آن که گفتیم جان نماز به از نماز مع تقریره، جواب دوم که ایمان به از نمازست زیرا نماز پنج وقت فریضه است و ایمان پیوسته و نماز به عذری ساقط شود و رخصت تأخیر باشد و تفضیلی دیگر است ایمان را بر نماز که ایمان به هیچ عذری ساقط نشود و رخصت تأخیر نباشد و ایمان بی نماز منفعت کند و نماز بی ایمان منفعت نکند، همچون نماز منافقان و نماز در هر دینی نوع دیگری ست و ایمان به هیچ دینی تبدل نگیرد. احوال او و قبله او و غیره متبدل نگردد و فرقهای دیگر هست به قدر جذب مستمع ظاهر شود. مستمع همچون آردست پیش خمیرکننده، کلام همچون آبست در آرد.آن قدر آرد ریزد که صلاح اوست.

چشمم بد گر کس نگرد من چه کنم               از خود گله کن که روشناییش توی

چشمم بد گر کس نگرد یعنی مستمع دیگر جوید جز تو من چه کنم روشناییش توی بدین سبب که تو با توی از خود نرهیده ای تا روشناییت صدهزار تو بودی.

  
نویسنده : رها پاکان ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
تگ ها : فیه‌مافیه