یاد روز الست

آسمان بار امانت نتوانست کشید

به یاد دستی که رفت!

برای دوستی که دستش رفت. و برای دوستی که سنگینی آن دست رفته روی گرده اش مانده.

دعا کنیم حال رسول بهتر شود. دعا کنیم زخم های جسم و روحش ترمیم شود. دعا کنیم خدا را نزدیکتر به خود حس کند.

دست رسول در راه کاری رفت که رضای خلق خدا و خدا با آن بود. بی اجر و حکمت نیست این گرفتن در سنت خدا. از خدا صبر بخواهیم.

رسول صدابردار است. در همین کار هم بود که این اتفاق افتاد. همکارهای رسول کجا هستند؟

رسول با گروه مستندساز برای ساخت فیلمی با گروهی جهادی همراه شده بودند. مسئولین و بچه های جهادی کجا هستند؟

از خدا صبر می خواهیم.

  
نویسنده : رها پاکان ; ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها : خبر