یاد روز الست

آسمان بار امانت نتوانست کشید

فیه ما فیه 13

فیه ما فیه

«فرمود این که می‌گویند در نفس آدمی شرّی هست که در حیوانات و سِباع نیست، نه از آن روست که آدمی از ایشان بدترست، از آن روست که آن خوی بد و شرّ نفس و شومی‌هایی که در آدم است بر حسب گوهر خفی‌ست که دراوست که این اخلاق و شومی‌ها و شرّ، حجاب آن گوهر شده است، چندان که گوهر، نفیس‌تر و عظیم‌تر و شریف‌تر، حجاب او بیشتر، پس شومی و شرّ و اخلاق بد سبب حجاب آن گوهر بوده است، و رفع این حجب ممکن نشود الّا به مجاهدات بسیار، ومجاهدها به انواع است. اعظم مجاهدات آمیختن‌ست با یارانی که روی به حق آورده‌اند و از این عالم اعراض کرده‌اند. هیچ مجاهده‌ای سخت‌تر از این نیست که با یاران صالح نشیند که دیدن ایشان گدازش و افنای آن نفس است، و از این است که می‌گویند چون مار چهل سال آدمی نبیند، اژدها شود؛ یعنی که کسی را نمی‌بیند که سبب گدازش شرّ و شومی او شود، هر جا که قفل بزرگ نهند دالّ بر آن است که آن جا چیزی نفیس و ثمین هست و اینک هرجا حجاب بزرگ، گوهر بهتر، چنان که مار بر سر گنج‌ست، تو زشتی مار را مبین، نفایس گنج را ببین.»

  
نویسنده : رها پاکان ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
تگ ها : فیه‌مافیه