یاد روز الست

آسمان بار امانت نتوانست کشید

فیه ما فیه /11

 

فیه ما فیه/11

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد. این خلق به تفصیل در هر پیشه‌ای و صنعتی و منصبی و تحصیل نجوم و طب و غیرذلک می‌کنند و هیچ آرام نمی‌گیرند، زیرا آن چه مقصودست به دست نیامده است. آخر معشوق را دل‌آرام می‌گویند؛ یعنی که دل به وی آرام گیرد، پس به غیر چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشی‌ها و مقصود‌ها چون نردبانی‌ست و چون پای‌های نردبان جای اقامت و باش نیست از بهر گذشتن است. خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز برو کوته شود و درین پای‌های نردبان عمر خود را ضایع نکند.

  
نویسنده : رها پاکان ; ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
تگ ها : فیه‌مافیه