شعرناگفته/شعر من از زبان دیگران

نه!

کاری به کار عشق ندارم!

                       من هیچ چیز و هیچ کسی را

                                                    دیگر        

                                                    دراین زمانه دوست ندارم

انگار

این روزگار چشم ندارد من و تو را                                                               

                                    یک روز                                                               

                                   خوشحال و بی‌ملال ببیند

زیرا

     هرچیز و هرکسی را

                       که دوستر بداری

                       حتی اگر که یک نخ سیگار

                                       یا زهرمار باشد

                                             از تو دریغ می‌کند ...

پس من با همه وجودم 

                    خود را زدم به مردن

                                   تا روزگار، دیگر   

                                    کاری به کار من نداشته باشد

این شعر تازه را هم 

                   ناگفته می‌گذارم ...

                                تا روزگار بو نبرد ...

گفتم که

   کاری به کار عشق ندارم!                                                                                         

قیصر امین‌پور

/ 1 نظر / 19 بازدید
ميم . ب . مهاجر

يحيي: گفتم كه عشگ چرته![نیشخند]