فیه ما فیه /10

فیه ما فیه/10

 

«سخن بی‌پایان است اما به قدر طالب فرو می‌آید که وَ اِن مِن شییٍ الا عندنا خزائنه و ما نُنَزِله الا بقدر معلوم. حکمت همچون باران است در معدن خویش بی‌پایان است اما به قدر مصلحت فرود می‌آید، در زمستان و در بهار و در تابستان و در پاییز به قدر او و در بهار همچنین بیشتر و کمتر اما از آن‌جا که می‌آید آن‌جا بی‌حدست.»

 

/ 0 نظر / 6 بازدید