کتابشناسی علی موذنی

کتابشناسی علی موذنی
1. کلاهی از گیسوی من (مجموعه داستان) انتشارات برگ 1368
2. کیسه بوکس (نمایشنامه)انتشارات نمایش 1369
3. نوشدارو (رمان) انتشارات جویا 1370
4. دلاویزتر ازسبز (مجموعه داستان) انتشارات برگ 13715. قاصدک (داستان) دفتر ادبیات و هنرمقاومت 1372
6. مسیحایی (فیلمنامه) انتشارات برگ 1372
7. بشارت (داستانبلند) محراب اندیشه 1372
8. هاقیل (نمایشنامه) دفتر نمایشنامه‌های مذهبی 1373
9. دریایی (نمایشنامه) دفتر نمایشنامه‌های مذهبی 1373
10. دوستی (داستانبلند) انتشارات برگ 1373
11. سفر ششم (رمان) محراب اندیشه 1373
12. کشتی بهروایت توفان (داستان بلند) انتشارات مدرسه 1373 (1378 چاپ چهارم)
13. ملاقات درشب آفتابی (رمان) انتشارات قدیانی 1374 (1386 چاپ ششم)
14. در انتظار شاعر (داستان) انتشارات همراه 1375
15. نه آبی نه خاکی (رمان) دفتر ادبیات و هنرمقاومت 1375 (1386 چاپ دوم)
16. ارتباط ایرانی (رمان) دفتر ادبیات انقلاباسلامی 1376
17. حضور (مجموعه داستان) انتشارات برگ 1376
18. شب نامه (فیلمنامه 5 جلد) انتشارات قدیانی 1381
19. چهار فصل (داستان) انتشارات طه 1383
20. مفرد، مذکر، غایب (نمایشنامه) انتشارات جمکران 1384 (1384 چاپ سوم)21. شعر به انتظار تو (مجموعه داستان) انتشارات نیستان 1385
22. ظهور (رمان)انتشارات نیستان 138623. ملیکا (فیلمنامه)

/ 0 نظر / 16 بازدید