فیه ما فیه/9

«پیش او دو اَنَا نمی‌گنجد، تو اَنَا می‌گویی و او اَنَا،‌ یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد تا دوی نماند. اما آن‌که او بمیرد امکان ندارد نه در خارج و نه در ذهن که وَ هُوَ الحیُّ الذی لایموتُ. او را آن لطف هست که اگر ممکن بودی برای تو بمردی تا دوی برخاستی. اکنون چون مردن او ممکن نیست تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دوی برخیزد.

دو مرغ را بر هم بندی با وجود جنسیت و آن چه دو پر داشتند به چهار مبدل شد نمی‌پرّد زیرا که دوی قایمست اما اگر مرغ مرده را برو بندی بپرّد زیرا که دوی نمانده است.»

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
آمِد

نانوشته های دلم هنوز در نوک قلم جا مانده است...