امام حاضر و غایب

با همه ی گناهکاریم, وقتی دست به قنوت نماز عید فطر در دریای جماعت قطره ای می شوم و احساس می کنم آن که آن جلو , تنها ایستاده, امام من است و بعد که از ذهن ام جاری می شود: روزی می آید که آن که آن جلو, تنها ایستاده, آخرین حجت خدا بر روی زمین است و ان شاالله امام من هم(حالا کوفه باشد یا هر کجا)‘ به عظمت و شکوه امام و جماعتش دل و جانم خاشع می شود. و چه می داند چه می گویم کسی که امام ندارد.

الهی به حق هذا الیوم ما را در صفوف یاران واقعی امام حاضر و غایب قرار بده و ... شهادت. 

/ 3 نظر / 53 بازدید
هادی

به امید آن روز

سيد حسين موسوي نيا

سلام. خدايا اميدم آن است که بدانم اميد مولايم ماييم اميد آن است که بتوانم آن باشم که مي خواهد. دم شما گرم،دل شما خوش، تن شما سلامت، سر شما بلند ،سينه تان فراخ، چشمتان روشن، دستان سخي، روحتان بلند، نامتان حسن. يا علي مدد.

محمد احسان

سلام برادر حسن! منم! احسان! سلاملک!