زاده شدن دردی دیگر

هنگام زاده شدن دردی از درونم است. سنگینم. پا می کوبد درد. بی تاب است. باید کلماتم را فرابخوانم برای ضیافتی بزرگ. خدا بالای سرم است ایستاده. اکبر. رحمان و رحیم. چقدر به اسما تو احتیاج دارم. چقدر به غفاریت تو احتیاج دارم یا ارحم الراحمین. با کدامین نام تو این درد به دنیا بیاید شایسته تر است؟

سنگینم. رنج کنارم است و عرق ریزی روح. دستم به کلمات نمی رسد. یا علی به دادم برس.

/ 2 نظر / 25 بازدید
سيد حسين موسوي نيا

سلام سراپا اگر زرد و پژمرده ايم ولي دل به پاييز نسپرده ايم تولد، هرگز به ملکوت اعلا نرسيد آنکس که دو بار متولد نشد

خوانده شده

سالم به دنيا اومد يا نه؟!‌