چاپ صد درجه سانتی گراد

مجموعه داستان «صد درجه سانتی گراد» چاپ شده. برگزیده داستان های لوح. من خودم هم خریدم. 2300 تومان.

/ 1 نظر / 22 بازدید
مرد تنها

گر تو بارانی و من تشنه ی آن آب زلال همچو جو یآب به کاریز دلت نقب به مژگان بزنم ...