پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

شعرناگفته/شعر من از زبان دیگران

نه! کاری به کار عشق ندارم!                        من هیچ چیز و هیچ کسی را                                                     دیگر                                                             دراین زمانه دوست ندارم انگار این روزگار چشم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید